CHƯƠNG TRÌNH DÀNH TẶNG LÁI XE/ TÀI XẾ

1. Nội dung:
Mua từ 2 tấn Anco các loại, mỗi tài xế lấy hàng sẽ được tặng 5 chiếc nón tai bèo Anco
2. Thời gian áp dụng. : Từ 01/07/2023 đến hết 31/10/2023 . Chỉ áp dụng cho các ngày Thứ Ba  
3. Phạm vi áp dụng : Trên toàn quốc.

4. Ghi chú: Mỗi lái xe/ tài xế lấy hàng, chỉ nhận 1 phần quà tặng trong 1 ngày thứ Ba của CTKM.