Anco U18

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng

Anco cung cấp những sản phẩm thức ăn dành cho gà siêu thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng với những công thức về dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế chăn nuôi của từng trang trại, từng vùng miền.