Anco U28

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 15 ngày đến 28 ngày tuổi

Anco có hệ thống sản phẩm thức ăn dành cho gà siêu thịt từ 15 ngày đến 28 ngày tuổi với những công thức về dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế chăn nuôi của từng trang trại, từng vùng miền.