Anco U71

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai cao sản

Thông tin nguyên liệu :
Bột đậu nành cao đạm, bột cá cao cấp, bắp, tấm, cám, gạo, dầu cá, Dicanxiphotphate, L-Lysine, DL-Met, L-Threonine, premix vitamin, premix khoáng hữu cơ….